Sum Architecten

Jan Willem van der Sman start per 1 januari

Naar nieuwsoverzicht

Even voorstellen, onze nieuwe collega

 

Wij zijn zeer blij met de indiensttreding van Jan Willem van der Sman per 1 januari 2018. Jan Willem is een zeer ervaren architect en heeft veel ervaring met het ontwerpen van onder andere retail, woningbouw en stedenbouw.

 

Voor vele van jullie is hij al een bekende als lid van de NRW. Met zijn komst is ons team van architecten en tekenaars compleet. Met het volste vertrouwen beginnen we aan 2018. 

Nieuwe uitstraling Winkelcentrum de Vijfhoek, Oldenzaal

 

Het voorlopig ontwerp van de Vijfhoek in Oldenzaal is 14 december gepresenteerd aan de ondernemers en viel in de smaak. Doel van deze revitalisering -die wij in opdracht van Unibail Rodamco verzorgen- is, om de passantenstromen naar en door het winkelcentrum te verbeteren. Op die manier kan de binnenstad van Oldenzaal weer een volwaardig winkelcircuit krijgen.

 

Het ontwerp voorziet in het creëren van heldere buitengevels, die de nieuwe identiteit van het winkelcentrum versterken. Hoogte en daglicht dragen bij aan de herkenbaarheid van de vernieuwde entrees. Ook in het interieur wordt extra hoogte en daglicht geïntroduceerd. Het binnenplein zal opnieuw ingericht worden. De verblijfskwaliteit en het prettig oplossen van de hoogteverschillen staat daarbij centraal. Een bibliotheek komt op een centrale plek in het winkelcentrum.

 

Het ontwerp resulteert in compleet vernieuwde passages en plein met elk hun eigen kwaliteit. De onderlinge samenhang tussen interieur en exterieur versterkt de aantakking op het compacte kernwinkelgebied van Oldenzaal.

 

Zie hieronder de beelden van het binnenplein, de entree aan de Vestingstraat, de entree aan de Grootestraat en de uitleg van het project.  

Dit is ons laatste nieuws voor 2017. Tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten. Vanaf 2 januari zien we u weer graag in HilverSUM!

 

Fijne feestdagen en een goed jaarwisseling. 

 

Team SUM Architecten