Sum Architecten

Privacyverklaring

Wie we zijn

 

SUM Architecten is een architectenbureau in Hilversum, gespecialiseerd in het ontwerpen van commercieel vastgoed en woningbouw.

 

Hoe wij omgaan met uw privacy

 

Bij SUM Architecten streven wij ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR/AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016. Op deze pagina wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen.

 

Welke gegevens we verwerken

 

SUM Architecten verwerkt persoonsgegevens indien u een aanvraag doet of opdracht geeft om werkzaamheden uit te voeren of omdat u bij ons in dienst treedt of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in verband met mogelijke samenwerking.
Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres, beroep, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Het gaat hier zowel om (email)-correspondentie als visitekaartjes en telefonisch verstrekte informatie.

 

Voor welke doeleinden gegevens worden verwerkt

 

Wij gebruiken uw gegevens om met elkaar in contact te kunnen komen en informatie uit te kunnen wisselen over de projecten (samenwerking, gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
Daarnaast gebruiken wij de informatie t.b.v. het toesturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. (relatiebeheer, vergroten klantenbestand, statistische analyses).
Als laatste gebruiken wij gegevens ten behoeve van het afhandelen van een dienstverband bij ons (de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting).

 

Hoe lang we gegevens bewaren

 

SUM Architecten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

 

SUM Architecten b.v. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (niet buiten de EU) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies

 

SUM Architecten b.v. gebruikt alleen technische/functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar info@sumarchitecten.nl. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SUM Architecten b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

 

Klacht

 

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

 

SUM Architecten b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Nieuwe ontwikkelingen

 

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.