Sum Architecten

In den Vijfhoek

Winkelcentra

Terug naar overzicht

Projectafbeeldingen

In opdracht van Unibail-Rodamco, WBO Wonen en de gemeente Oldenzaal, is er een ontwerp gemaakt voor de revitalisering van winkelcentrum In den Vijfhoek in Oldenzaal.

 

Doel van deze revitalisering is, om de passantenstromen naar en door het winkelcentrum te verbeteren. Op die manier kan de binnenstad van Oldenzaal weer een volwaardig winkelcircuit krijgen.


Het ontwerp voorziet in het creëren van heldere buitengevels, die de nieuwe identiteit van het winkelcentrum versterken. Hoogte en daglicht dragen bij aan de herkenbaarheid van de vernieuwde entrees. Ook in het interieur wordt extra hoogte en daglicht geïntroduceerd. Het binnenplein wordt opnieuw ingericht. De verblijfskwaliteit en het prettig oplossen van de hoogteverschillen staat daarbij centraal.

 

Het ontwerp resulteert in compleet vernieuwde passages en plein met elk hun eigen kwaliteit. De onderlinge samenhang tussen interieur en exterieur versterkt de aantakking op het compacte kernwinkelgebied van Oldenzaal.

 

 

Projectdetails